Списание "Наш дом" - Page 9 of 9 - Ecologicaldesign

Списание “Наш дом”

януари 11, 2021

Орнаменталните треви

  Макар у нас все още да не са много популярни, в много световни градини декоративните треви са предпочитана група, защото се едновременно ефектни и непретенциозни. Определението “декоративни” предполага, че преднадназначението на тази група треви е чистата декорация. В действителност, […]
януари 11, 2021

Живите стени – екологично изкуство в градовете

Вертикалното озеленяване под формата на зелени стени или прегради е възможност да се направи зелена площ в още една равнина, да се съчетае практичното и естетичното както и да се внасе усещането за природа в градския дом и офис. Те […]
август 18, 2021
храсти-градина-аранжиране

Храстите: плътност и структура на градината

Те са ниски до средно-високи многогодишни дървесни растения. За разлика от тревистите растения и подобно на дърветата, храстите имат устойчиви дървесни стебла, които са над земята. Това, което ги отличава от дърветата е по-малката им височина, както и наличието на […]
август 25, 2021

Катерливи, пълзящи и увивни растения

Те представляват дървесни и тревисти растения с тънки дълги стъбла, които нямат стабилност и не могат да се издигат над земята. В зависимост от начина си на прикрепване, те се катерят и пълзят по вертикални повърхности и се изкачват нагоре […]