Ние сме ангажирани с опазването на личните данни на нашите посетители в уебсайта. Настоящата Политика за поверителност урежда всички въпроси, свързани със събирането и обработването на лични данни през уебсайт – ecologicaldesign.eu.

Ще ви помолим да се съгласявате с използваните от нас бисквитки в съответствие с условията на тази политика, когато за първи път, посетете нашия сайт. С използването на нашия уебсайт и съгласяването с нашата политика вие се съгласявате с използваните от нас бисквитки в съответствие с условията на тази политика.

Какви лични данни събираме от вас

Следните видове лична информация могат да се събират, съхраняват и използват:

 1. Информация за вашия компютър, включително вашия IP адрес, географско местоположение, тип и версия на браузъра и операционна система.
 2. Информация за вашия компютър и за посещенията ви при използването на този сайт, включително вашия IP адрес, географско местоположение, тип на браузъра и версията, операционна система, продължителност на посещение, посетените страници.
 3. Информация, която въвеждате, за да се абонирате за нашите имейли и / или бюлетини.
 4. Информация, която се генерира при използване на нашия уебсайт, включително кога, колко често и при какви обстоятелства го използвате.
 5. Информация, която публикувате на нашия уебсайт с намерение да публикуваме това в интернет.
 6. Всяка друга лична информация, която ни изпращате.

За какво използваме личните ви данни

Личната информация, предоставена ни чрез нашия уебсайт, ще бъде използвана за цели, посочени в тази политика. 

Ние може да използваме личната ви информация за следното:

 1. Администриране на нашия уебсайт и бизнес.
 2. Персонализиране на нашия сайт за вас.
 3. За да може да използвате  услугите на нашия уебсайт.
 4. За изпращане на извън маркетингови търговски съобщения;
 5. За изпращане на имейл известия, които сте поискани или очаквали;
 6. За изпращане на маркетингови съобщения, свързани с нашата дейност или бизнеса на внимателно подбрани трети лица, които смятаме, че може да представляват интерес за вас, по пощата чрез имейл или подобна технология (можете да ни информирате по всяко време, ако вече не се нуждаете от маркетингова комуникация).
 7. За изпращане на нашия имейл бюлетин, ако сте се регистрирали за него (можете да се отпишете по всяко време).
 8. За предоставяне на трета лица статистическа информация за нашите потребители.
 9. За справяне със запитвания и оплаквания, отправени от или за вас, свързани с нашия уебсайт.
 10. За потвърждаване на спазването на условията и реда, уреждащи използването на нашия уебсайт.
 11. Други приложения.

Ако ни изпратите лична информация за публикуване на нашия сайт, ние ще я публикуваме и използваме в съответствие с лиценза, който ни предоставите.

Вашите настройки за поверителност могат да се използват за ограничаване публикуването на вашата информация на нашия уебсайт и може да се коригира с помощта на контрола за поверителност на уебсайта.

Ние няма да предоставим вашата лична информация на трети лица независимо за какви цели без вашето изрично съгласие.

С кого споделяме Вашите данни

Ние може да разкрием вашата лична информация на някой от нашите служители, застрахователи, професионални консултанти, агенти, доставчици и подизпълнители, доколкото е разумно и необходимо за целите, посочени в тази политика.

Можем да разкрием вашата лична информация:

 1. До такава степен, че сме длъжни да го направим по закон.
 2. Във връзка с всякакви текущи или бъдещи съдебни производства.
 3. За установяване, упражняване или защита на нашите законови права, включително предоставяне на информация на други лица за целите на борбата с измамите и намаляване на кредитния риск.
 4. На купувача (или бъдещият купувач) на всеки бизнес или актив, който ние продаваме (или възнамеряваме да продадем).

Използваме доставчици на услуги при обработването на лични данни за някои цели, като например измерване и проследяване на потребителското поведение в сайтовете, изпращане на имейл съобщения, споделяне на съдържание от потребителите, вход с профил от социални мрежи и др. Тези компании са (без изброяването да е изчерпателно):

– Google (с Google Analytics, Google Tag Manager, DoubleClick for Publishers, AdX, AdSense, AdWords, Google Plus): https://privacy.google.com

– Facebook (с Facebook Tracking Pixel, Facebook Tools): https://www.facebook.com/privacy/

С изключение на предвиденото в тази политика, ние няма да предоставим лична информация на трети страни.

Интернационален обмен на данни

 1. Информацията, която събираме, може да бъде съхранявана, обработвана и прехвърлена между всяка от страните, в които работим, за да се даде възможност на нас, за да използваме информацията в съответствие с тази политика.
 2. Информацията, която събираме, може да бъде прехвърлена на следните държави, които нямат закони за защита на данните, еквивалентни на тези, които са в сила в Европейското икономическо пространство: Съединените американски щати, Русия, Япония, Китай и Индия.
 3. Личната информация, която публикувате на нашата интернет страница или изпратите за публикуване на нашия сайт може да бъде на разпространена, чрез интернет, по целия свят. Ние не може да попречим на използването или злоупотребата с такава информация от други.
 4. Вие изрично се съгласявате с прехвърлянето на лична информация, описана в този раздел.

Как съхраняваме вашите лични данни

Този раздел описва процедурите за съхранение на данни, които са създадени, за да гарантират че ние се съобразяваме правните задължения във връзка със съхранението и заличаването на личните данни на нашите потребители.

Независимо от останалите разпоредби на настоящия раздел, ние ще запазим документи (включително електронни документи), съдържащи лични данни:

 1. До такава степен, че ние сме длъжни да го правим по закон.
 2. Ако вярваме, че документите могат да бъдат от значение за всички текущи или бъдещи съдебни производства.
 3. За упражняване или защита на нашите законови права, включително предоставяне на информация на други лица за целите на борбата с измамите и намаляване на кредитния риск.

Колко дълго запазваме лични ви данни

Личната информация, която обработваме, за всякакви цели не трябва да се съхранява за по-дълго, отколкото е необходимо за тази цел или тези цели.

Как защитаваме вашите данни

 1. Ние ще предприемем разумни технически и организационни мерки, за да предотвратим загубата, злоупотребата или изтриването на вашата лична информация.
 2. Ние ще съхраняваме цялата лична информация, която предоставяте на нашите защитени с парола сървъри.
 3. Всички електронни финансови сделки, сключени чрез нашия сайт, ще бъдат защитени с технология за кодиране.
 4. Вие се съгласявате, че предаването на информация по интернет в своята същност е несигурно, а ние не можем да гарантираме сигурността на данните, изпратени по интернет.
 5. Вие носите отговорност за запазване на паролата, която използвате за достъп до нашия уеб сайт.

Промени в нашата Политика за на лични данни

Ние запазваме правото си, при необходимост да променяме настоящата политика. Актуалната Политика за поверителност ще бъде публикувана на Интернет страницата ни.

Ще се постараем да ви информираме за промени в Политиката за поверителност по подходящ начин чрез имейл или чрез друг предпочитан от вас комуникационен акт.

Вашите права

Може да поискате да ви предоставим всякаква лична информация, която съхраняваме за вас. Предоставяне на такава информация ще бъде предмет на:

 1. Плащане на такси ако информацията трябва да бъде изпратена с физически носител или по друг начин който изисква плащане на такси.
 2. Може да поискаме от вас подходящо доказателство за вашата самоличност (за тази цел, ние обикновено изискваме фотокопие от личната карта, заверен от нотариус. Може да поискаме и копие от фактури върху които пише вашият физически адрес като фактури за ток, вода, телефон).

 

Ние може да не разкриваме всяка лична информация, която е поискана до степента, позволена от закона.

Може да ни информирате по всяко време да не използваме личните Ви данни за маркетингови цели.

На практика с използването на нашите услуги и уебсайт вие се съгласявате ние да използваме вашата лична информация за маркетингови цели. Ние ще ви предоставим възможност да се откажете от използването на личните ви данни за маркетингови цели.

Други уеб сайтове – трети страни

Нашият сайт съдържа хипервръзки към и подробности за уебсайтове на трети страни.

Ние нямаме контрол над тях и не носим отговорност за политиката за конфиденциалност и практики на трети лица.

Актуализиране на информация

Моля, уведомете ни, ако личната информация, която имаме за вас трябва да се коригира или актуализирана.

Cookies – Бисквитки

Нашият уебсайт използва бисквитки.
За да научите повече за тях посетете страницата Политика за бисквитките.