Този уеб сайт е съсобственост на Вержиния Костова  и всяко лице, което получи достъп до него, се съгласява с условията за ползването му.

Отговорност за информацията в сайта

Вержиния Костова полага грижи за предоставянето на точна и актуална информация в сайта  ecologicaldesign.eu.

Въпреки това е възможно да има пропуски, неточности и печатни грешки. Вержиния Костова не носи отговорност за каквито и да е последици, от нанесени щети или пропуснати ползи, претърпени в резултат или свързани с вашия достъп до уeбсайта ни.

Публикациите в настоящия сайт имат изцяло информационен характер и не обвързват по никакъв начин Вержиния Костова, която си запазва правото на промяна в условията на предлаганите услуги във всеки един момент.

Съдържанието му не следва да се разбира, като отправена оферта за сключване на сделка и не обвързва по какъвто и да е начин Вержиния Костова.

Вержиния Костова си запазва правото да прави всякакви промени в съдържанието, данните и условията на ecologicaldesign.eu, както и да го заличи или премести, по всяко време, без предварително уведомление. Вержиния Костова не гарантира адекватността, обема, точността и пълнотата на съдържащата се на сайта информация не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този сайт.

Свързани уебсайтове

Вержиния Костова не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в сайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите сайтове.

Авторско право

Цялото съдържание на уеб сайт ecologicaldesign.eu е авторско и е защитено с авторски права. Авторското право е собственост на Вержиния Костова. Всяко използване на съдържанието, включително копирането му изцяло или отчасти, например на друг интернет сайт, е забранено и е необохидмо да се изисква писмено разрешение.

Всички публикации в сайта ecologicaldesign.eu са защитени с авторски права. Авторското право на съдържанието е посочено в най-долната част на всяка страница от настоящия уеб сайт. Всяка неразрешена употреба, като копиране, сканиране или разпространение с цел финансова изгода е абсолютно забранена.

Разрешение за използване на информация, можете да поискате като се свържете с нас на hi@ecologicaldesign.eu