Модул 1


Композиция на градината.

Дата на провеждане: март/април 2024г.


В този модул ще стартираме проектирането на вашето индивидуално място. Ще видим как неговите дадености, вашите индивидуални нужди и дизайн-предпочитания определят проекта.

• Кои са нещата, които правят една градина “успешна”?

• Какви са вариантите за композиция на градината? Какви са предимствата им и с какво се отличават?

• Какво харесвате? Какво е възможно и какво бихте искали да се случва във вашата градина?

• Какви са предимствата на изграждане на градината по проект?

Практическа работа: Проектиране на проект по задание, на вашето индивидуално градинско пространство или на вашата градина на мечтите.

Модул 1


Композиция на градината.

Дата на провеждане: март/април 2024г.


В този модул ще стартираме проектирането на вашето индивидуално място. Ще видим как неговите дадености, вашите индивидуални нужди и дизайн-предпочитания определят проекта.

• Кои са нещата, които правят една градина “успешна”?

• Какви са вариантите за композиция на градината? Какви са предимствата им и с какво се отличават?

• Какво харесвате? Какво е възможно и какво бихте искали да се случва във вашата градина?

• Какви са предимствата на изграждане на градината по проект?

Практическа работа: Проектиране на проект по задание, на вашето индивидуално градинско пространство или на вашата градина на мечтите.

 

Модул 2


Настилките - "твърдата част на градината"

Дата на провеждане: март/април 2024г.

Първият етап от изграждането на градината e моделирането на нейния терен. Възможностите ако теренът е наклонен са да го терасираме или да го моделираме пластично. Настилките оформят „скелета” на градината, който остава постоянен във времето и създава рамката за оформянето на различните кътове и сезонността на растенията.

• Оформяне на терена: начини на терасиране. Изграждане на подпорни стени. Видове стъпала и рампи.

• Необходими наклони на настилки и площадки.

• Композиция на алеи и площадки. Видове алеи. Видове материали за настилки и варианти за комбинирането им.

• Видове и начин на изграждане на алеите на разтвор, на затревените настилки и на плочопътеките.

Практическа работа: Проектиране на проект по задание, на вашето индивидуално градинско пространство или на вашата градина на мечтите.

 

Модул 2


Настилките - "твърдата част на градината"

Дата на провеждане: март/април 2024г.

Първият етап от изграждането на градината e моделирането на нейния терен. Възможностите ако теренът е наклонен са да го терасираме или да го моделираме пластично. Настилките оформят „скелета” на градината, който остава постоянен във времето и създава рамката за оформянето на различните кътове и сезонността на растенията.

• Оформяне на терена: начини на терасиране. Изграждане на подпорни стени. Видове стъпала и рампи.

• Необходими наклони на настилки и площадки.

• Композиция на алеи и площадки. Видове алеи. Видове материали за настилки и варианти за комбинирането им.

• Видове и начин на изграждане на алеите на разтвор, на затревените настилки и на плочопътеките.

Практическа работа: Проектиране на проект по задание, на вашето индивидуално градинско пространство или на вашата градина на мечтите.

Модул 3


Растенията - "меката част на градината" 1-ва част.


Дата на провеждане: март/април 2024г

След като сме направили вертикалната планировка и поставили настилките, следва оформянето на пространствата в градината с растителност. Добре е видовете да се подберат, така че да има последователен цъфтеж и интересен ефект през всеки сезон, включително и през зимата.

• Какви са видовете растения и каква е тяхната роля в градината?

• Специфики и роля на дърветата и на храстите в градината.

• Засаждане на дърветата и храстите.

• Кои растения са подходящи за акценти? Дървета и храсти за акценти и за “пълнеж” в градината.

• Малка растителна енциклопедия – дървета

Практическа работа: Проектиране на проект по задание, на вашето индивидуално градинско пространство или на вашата градина на мечтите.

Модул 3


Растенията - "меката част на градината" 1-ва част.


Дата на провеждане: март/април 2024г

След като сме направили вертикалната планировка и поставили настилките, следва оформянето на пространствата в градината с растителност. Добре е видовете да се подберат, така че да има последователен цъфтеж и интересен ефект през всеки сезон, включително и през зимата.

• Какви са видовете растения и каква е тяхната роля в градината?

• Специфики и роля на дърветата и на храстите в градината.

• Засаждане на дърветата и храстите.

• Кои растения са подходящи за акценти? Дървета и храсти за акценти и за “пълнеж” в градината.

• Малка растителна енциклопедия – дървета

Практическа работа: Проектиране на проект по задание, на вашето индивидуално градинско пространство или на вашата градина на мечтите.

 

Модул 4


Моравата в градината: класика и авангардност. Декоративните треви.


Дата на провеждане: март/април 2024г.

Тревното пространство е визуално привлекателно място, приятно за ходене, игра, почивка и е издръжливо на утъпкване. В някои дизайни се търси чисто декоративния ефект на тревата, докато в други случаи фокусът е върху функцията и издръжливостта й. Присъствието на декоративните треви е впечатляващо през всеки сезон.

• Роли на тревата. Артистични начини за изплзване на тревите в градината.

• Затревяване и зачимяване. Поддържане на моравата.

• Алтернативни поляни – мавританска и от тревни заместители.

• Видове декоративни треви и начини на аранжиране в градината.

• Малка растителна енциклопедия – декоривни треви

Практическа работа: Проектиране на проект по задание, на вашето индивидуално градинско пространство или на вашата градина на мечтите.

 

Модул 4


Моравата в градината: класика и авангардност. Декоративните треви.


Дата на провеждане: март/април 2024г .

Тревното пространство е визуално привлекателно място, приятно за ходене, игра, почивка и е издръжливо на утъпкване. В някои дизайни се търси чисто декоративния ефект на тревата, докато в други случаи фокусът е върху функцията и издръжливостта й. Присъствието на декоративните треви е впечатляващо през всеки сезон.

• Роли на тревата. Артистични начини за изплзване на тревите в градината.

• Затревяване и зачимяване. Поддържане на моравата.

• Алтернативни поляни – мавританска и от тревни заместители.

• Видове декоративни треви и начини на аранжиране в градината.

• Малка растителна енциклопедия – декоривни треви

Практическа работа: Проектиране на проект по задание, на вашето индивидуално градинско пространство или на вашата градина на мечтите.

Модул 5


Поддържане на градината през различните сезони. Подрязване на растенията.


Дата на провеждане: март/април 2024г

За да получим максимален ефект от инвестираното време и средства, вложени в проектирането и реализирането на градината, е нужно правилно да я поддържаме през всички сезони. При неправилна поддръжка, се губят 40% от ефекта на градината.

• Какви са необхидимите грижи за градината през пролетта, лятото, есента и зимата?

• Какви са видовете подрязване на храстите, кога и как се правят?

• Малка растителна енциклопедия – храсти

Практическа работа: Проектиране на проект по задание, на вашето индивидуално градинско пространство или на вашата градина на мечтите.

Модул 5


Поддържане на градината през различните сезони. Подрязване на растенията.


Дата на провеждане: март/април 2024г

За да получим максимален ефект от инвестираното време и средства, вложени в проектирането и реализирането на градината, е нужно правилно да я поддържаме през всички сезони. При неправилна поддръжка, се губят 40% от ефекта на градината.

• Какви са необхидимите грижи за градината през пролетта, лятото, есента и зимата?

• Какви са видовете подрязване на храстите, кога и как се правят?

• Малка растителна енциклопедия – храсти

Практическа работа: Проектиране на проект по задание, на вашето индивидуално градинско пространство или на вашата градина на мечтите.

 

Модул 6


Растенията - "меката част на градината"-2ра част.


Дата на провеждане: март/април 2024г

Катерливите, увивни и пълзящи растения са подходящи за растителни стени, за скриването на неатрактивни стени или когато мястото е много тясно и ограничено. Почвопокривните растения са подходящи за засаждане като преден план, за скални градини, като цветна алтернатива на тревни площи.Розата е любимо растение от древността. Има над 25000 вариетета.

• Видове катерливи и увивни растения и начин на аранжиране в градината.

• Видове почвопокривни растения и начин на аранжиране в градината

• Аранжиране на розите в градината

• Малка растителна енциклопедия – повопокривни растения.

Практическа работа: Проектиране на проект по задание, на вашето индивидуално градинско пространство или на вашата градина на мечтите.

 

Модул 6


Растенията - "меката част на градината"-2ра част.


Дата на провеждане: март/април 2024г

Катерливите, увивни и пълзящи растения са подходящи за растителни стени, за скриването на неатрактивни стени или когато мястото е много тясно и ограничено. Почвопокривните растения са подходящи за засаждане като преден план, за скални градини, като цветна алтернатива на тревни площи.Розата е любимо растение от древността. Има над 25000 вариетета.

• Видове катерливи и увивни растения и начин на аранжиране в градината.

• Видове почвопокривни растения и начин на аранжиране в градината

• Аранжиране на розите в градината

• Малка растителна енциклопедия – повопокривни растения.

Практическа работа: Проектиране на проект по задание, на вашето индивидуално градинско пространство или на вашата градина на мечтите.

Модул 7


Сезонните растения – най-колоритните акценти в градината.


Дата на провеждане: март/април 2024г

Цветята: многогодишни и сезонни са най-колоритните акценти в градината. Многогодишните присъстват дълго време в нея, а сезонните са бърз и ефектен начин за постигане на интензивен цвят в двора. Те са съществени и за внасянето на разнообразие както във вече утвърдените, така и в новопостроените градини като се сменят всяка година и се експериментира с различен колорит.

• Какви са начините за аранжиране и използване на многогодишните цветя в градината? Как се засаждат и поддържат?

• Какви са начините за аранжиране и използване на сезонните цветя в градината?Как се засаждат и поддържат?

• Малка растителна енциклопедия – сезонни цветя.

Практическа работа: Проектиране на проект по задание, на вашето индивидуално градинско пространство или на вашата градина на мечтите.

Модул 7


Сезонните растения – най-колоритните акценти в градината.


Дата на провеждане: март/април 2024г

Цветята: многогодишни и сезонни са най-колоритните акценти в градината. Многогодишните присъстват дълго време в нея, а сезонните са бърз и ефектен начин за постигане на интензивен цвят в двора. Те са съществени и за внасянето на разнообразие както във вече утвърдените, така и в новопостроените градини като се сменят всяка година и се експериментира с различен колорит.

• Какви са начините за аранжиране и използване на многогодишните цветя в градината? Как се засаждат и поддържат?

• Какви са начините за аранжиране и използване на сезонните цветя в градината?Как се засаждат и поддържат?

• Малка растителна енциклопедия – сезонни цветя.

Практическа работа: Проектиране на проект по задание, на вашето индивидуално градинско пространство или на вашата градина на мечтите.

 

Модул 8


Класически и авангардни начини за аранжиране на зеленчуците и ароматно-кулинарните растения.


Дата на провеждане: март/април 2024г

Отглеждането на билки, зеленчуци и плодове в градината съчетава удоволствието на цветната градина с продуктивността на зеленчуковата. Включвайки ги в композицията на пространството ни, ние влизаме в “продуктивни” взаимоотношения с градината и природата. Целта на този модул е да покаже как зеленчуковата и билковата градина могат да бъдат и естетични и изискани.

• Какви са начините за композиране и аранжиране на елегантна билкова и зеленчукова градина?

• Малка растителна енциклопедия – билки и ароматно-кулинарни растения.

Практическа работа: Проектиране на проект по задание, на вашето индивидуално градинско пространство или на вашата градина на мечтите.

 

Модул 8


Класически и авангардни начини за аранжиране на зеленчуците и ароматно-кулинарните растения.


Дата на провеждане: март/април 2024г

Отглеждането на билки, зеленчуци и плодове в градината съчетава удоволствието на цветната градина с продуктивността на зеленчуковата. Включвайки ги в композицията на пространството ни, ние влизаме в “продуктивни” взаимоотношения с градината и природата. Целта на този модул е да покаже как зеленчуковата и билковата градина могат да бъдат и естетични и изискани.

• Какви са начините за композиране и аранжиране на елегантна билкова и зеленчукова градина?

• Малка растителна енциклопедия – билки и ароматно-кулинарни растения.

Практическа работа: Проектиране на проект по задание, на вашето индивидуално градинско пространство или на вашата градина на мечтите.

Модул 9


Малките архитектурни елементи в градината: перголи, беседки, шатри.


Дата на провеждане: март/април 2024г.

Перголите, треяжите, беседките и шатрите са част от вертикалния скелет на градината и тяхното присъствие играе главна роля през всички сезони. Те могат да свържат отделни части на градината, да оформят зелен тунел над алея, да оформят приятни, прохладни места за сядане или за хранене на открито.

• Какви са начините за използване на перголите в градината? Видове и конструкция.

• Видове треяжи

• Видове беседки и шатри: конструкция и начина на използване в градината

• Малка растителна енциклопедия – увивни и катерливи растения.

Практическа работа: Проектиране на проект по задание, на вашето индивидуално градинско пространство или на вашата градина на мечтите.

Модул 9


Малките архитектурни елементи в градината: перголи, беседки, шатри.


Дата на провеждане: март/април 2024г.

Перголите, треяжите, беседките и шатрите са част от вертикалния скелет на градината и тяхното присъствие играе главна роля през всички сезони. Те могат да свържат отделни части на градината, да оформят зелен тунел над алея, да оформят приятни, прохладни места за сядане или за хранене на открито.

• Какви са начините за използване на перголите в градината? Видове и конструкция.

• Видове треяжи

• Видове беседки и шатри: конструкция и начина на използване в градината

• Малка растителна енциклопедия – увивни и катерливи растения.

Практическа работа: Проектиране на проект по задание, на вашето индивидуално градинско пространство или на вашата градина на мечтите.

 

Модул 10


Класически и авангардни начини за оформяне на тераси,балкони и други малки градски пространства.


Дата на провеждане: март/април 2024г

С необхоимите знания и повечко въображение, пространствата като тераси, вътрешни дворчета и покриви на гаражи могат да се превърнат в атрактивни мини оазиси, в късчета природа, където да избягаме от рационалността на ежедневието, да релаксираме и се заредим.

• Какви са спецификите на малките пространства? Какви са начините за композиране и аранжиране на успешната мини-градина?

• Настилките на терасата. Водни ефекти. Избор на съдове.

• Малка растителна енциклопедия – растения, подходящи за малки пространства.

Практическа работа: Проектиране на проект по задание, на вашето индивидуално градинско пространство или на вашата градина на мечтите.

 

Модул 10


Класически и авангардни начини за оформяне на тераси,балкони и други малки градски пространства.


Дата на провеждане: март/април 2024г

С необхоимите знания и повечко въображение, пространствата като тераси, вътрешни дворчета и покриви на гаражи могат да се превърнат в атрактивни мини оазиси, в късчета природа, където да избягаме от рационалността на ежедневието, да релаксираме и се заредим.

• Какви са спецификите на малките пространства? Какви са начините за композиране и аранжиране на успешната мини-градина?

• Настилките на терасата. Водни ефекти. Избор на съдове.

• Малка растителна енциклопедия – растения, подходящи за малки пространства.

Практическа работа: Проектиране на проект по задание, на вашето индивидуално градинско пространство или на вашата градина на мечтите.

те

Дати, място, час на провеждане. Важно!


Място на провеждане: пред вашия компютър и на живо

Час на провеждане: 18.30ч - 21.30ч

Старт на курса: 19.03. 2024г., 18.30 ч - въвеждащо занятие в Зуум. Ранно записване с отстъпка- до 12.03.2024г.

Дати на провеждане: 19.март 2024 - въвеждащо занятие. Работни занятия в Зуум : 21 и 27 март и 03 и 11 април 2024г. . Датата за двете практически занятия, в разсадник и склад настилки се уточнява допълнително на курса. Курсът се провежда в малки групи, което позволява гъвкавост и промяна във всички дати на провеждане при общо съгласие.

Важно!

• Запишете се с приятел и ще получите 20% отстъпка.


• За записване е необходимо заплащане на 30% от сумата.


• За практическата част е необходимо да подготвите точните размери на градината: кадастрално или геодезическо заснемане и няколко снимки на пространството, което искате да оформите.


• За информация и записване: 0899 195274 - Вержиния Костова

те

Дати, място, час на провеждане. Важно!


Място на провеждане: пред вашия компютър и на живо

Час на провеждане: 18.30ч - 21.30ч

Старт на курса: 19.03. 2024г., 18.30 ч - въвеждащо занятие в Зуум. Ранно записване с отстъпка- до 12.03.2024 г .

Дати на провеждане: 19 март 2024г - въвеждащо занятие. Работни занятия в Зуум : 21 и 27 март, 03, и 11 април. Датата за двете практически занятия, в разсадник и склад настилки се уточнява допълнително на курса. Курсът се провежда в малки групи, което позволява гъвкавост и промяна във всички дати на провеждане при общо съгласие.

Важно!

• Запишете се с приятел и ще получите 20% отстъпка.


• За записване е необходимо заплащане на 30% от сумата.


• За практическата част е необходимо да подготвите точните размери на градината: кадастрално или геодезическо заснемане и няколко снимки на пространството, което искате да оформите.


• За информация и записване: 0899 195274 - Вержиния Костова

 

Ценови пакети• 1 видео-лекция – на Модул 1 или Модул 10 + 1 растителна мини енциклопедия - 55 лв

• пакет от 5 видео-лекции (Модул 1-5 или модул 6-10) ниво А1 + 3/5 мини растителни енциклопедии - 225 лв.

• пакет от 10 видео-лекции (Модул 1-10) ниво А1 + 8 мини растителни енциклопедии - 349 лв.

• частично участие в ниво А1- 5 видео лекции (модул 1-5 ) и 4 практически занятия включващи: работа върху индивидуалните проекти, 1 занятие в декоративен разсадник и 1 в склад за настилки : ранно записване до 17.10. 2023г: 495лв след това - 545 лв

• участие в пълен курс (10 видео лекции) ниво А1, 1 въвеждащо, 4 практически занятия с с работа върху индивидуалните проекти, 1 занятие в декоративен разсадник и 1 в склад за настилки: ранно записване до 17.19. 2023г - 727 лв, след това - 777лв

 

Ценови пакети• 1 видео-лекция – на Модул 1 или Модул 10 + 1 растителна мини енциклопедия - 55 лв

• пакет от 5 видео-лекции (Модул 1-5 или модул 6-10) ниво А1 + 3/5 мини растителни енциклопедии - 225 лв.

• пакет от 10 видео-лекции (Модул 1-10) ниво А1 + 8 мини растителни енциклопедии - 349 лв.

• частично участие в ниво А1- 5 видео лекции (модул 1-5 ) и 4 практически занятия включващи: работа върху индивидуалните проекти, 1 занятие в декоративен разсадник и 1 в склад за настилки : ранно записване до 12.03. 2024г: 495лв след това - 545 лв

• участие в пълен курс (10 видео лекции) ниво А1, 1 въвеждащо, 4 практически занятия с с работа върху индивидуалните проекти, 1 занятие в декоративен разсадник и 1 в склад за настилки: ранно записване до 12..03. 2024г - 727 лв, след това - 777 лв